Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
การบริหารความลับทางธุรกรรม เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง ทางเลือกใหม่ฝ่าย HR


ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อมาปรับใช้กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยเครื่องมือเหล่านั้นไม่เพียงจะช่วยย่นย่อระยะเวลาในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แต่เพียงถ่ายเดียว หากยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่เสียเวลามากไปกับการบริการจัดการเงินเดือน

การบริหารฐานข้อมูลพนักงาน

การบริหารจัดการงานสวัสดิการของพนักงานและอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะได้ทำหน้าที่เสมือนหุ้นส่วนกลยุทธ์กับผู้บริหารอย่าง เต็มที่ ถามว่า เครื่องมือดังกล่าว คือ เครื่องมืออะไร ? และมีบริษัทใดที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวในการบริการลูกค้า ?

คำตอบ คือ เครื่องมือ Payroll Outsourcing และบริษัทที่ให้บริการลูกค้า คือ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

ซึ่งมี "ณัฐพล สารสาส" เป็นกรรมการบริหาร และมี "เสาวรส บุญบัญชาโชค" เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยเบื้องต้น "ณัฐพล" เล่าให้ฟังถึงเครื่องมือ Payroll Outsourcing บอกว่า...Payroll Outsourcing สามารถช่วยลดขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนพนักงาน การกรอก/ยื่นแบบภาษี และงานธุรกิจทั่วไปของฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์

"นอกจากนั้นยังสามารถช่วยดูแลการบริหารแฟ้มข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการบริหารสิทธิประโยชน์ในการลาของ พนักงาน ทั้งยังช่วยลดความกังวลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มอิสรภาพทางความคิด เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มที่"

ถึงตรงนี้ "เสาวรส" จึงกล่าวเสริมว่า บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และปัจจุบันดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล

"โดยเน้นด้านการจัดการเงินเดือน งานธุรการบุคคล และสวัสดิการพนักงาน ซึ่งมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 150 องค์กร พนักงานกว่า 55,000 คน ที่เราดูแลอยู่"

"ผ่านมากว่า 5 ปี การดำเนินธุรกิจของเราเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 20% ส่วนปี 2552 ที่หลายธุรกิจประสบภาวะวิกฤต เราเองก็รับผลกระทบเช่นกันแต่ไม่มาก เพราะเราคิดว่า การอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้น่าจะเป็นโอกาส เพราะผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ"

"หลายหน่วยงานหันมาใช้เอาต์ซอร์ซมากขึ้น เพราะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดีขึ้น และต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาองค์กรต่างชาติ คือ ลูกค้าหลักของเรา แต่พอช่วงหลังก็เป็นองค์กรในประเทศมากขึ้น"

เพราะอย่างที่ทราบ เรื่องของการบริหารจัดการเงินเดือน, การบริหารฐานข้อมูลพนักงาน หรือการบริหารจัดการงานสวัสดิการของพนักงาน

รวมถึงเรื่องการจัดการงานประกันสังคม และภาษีต่าง ๆ ในต่างประเทศถือว่าถูกรับรู้อยู่พอสมควร

หลายองค์กรล้วนต่างใช้บริษัทเอาต์ ซอร์ซเป็นผู้บริหารจัดการแทนทั้งสิ้น

สำหรับองค์กรในประเทศไทยถือว่ายังถูกรับรู้น้อยมาก และที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ถูกรับรู้อยู่พอสมควร

"ดิฉันคิดว่าเป็นลักษณะการบอกปาก ต่อปาก หรือลูกค้าแนะนำกันเองว่ามีบริษัทอย่างนี้ในประเทศไทย หรือไม่ก็ทาง web base ของเรา เพราะต้องยอมรับว่า กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเขา

ไม่อยากเสียเวลาการบริหารจัดการเงินเดือน หรือการบริหารจัดการสวัสดิการ

ต่าง ๆ"

"เขาอยากเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มให้กับการพัฒนาคน สร้างกลุ่มทาร์เลนต์ หรือการเป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์กับผู้บริหารเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป"

"โดยตรงนี้แผนรุกตลาดของเราจึงมีหลายวิธี ทั้งการทำไดเร็กต์มาร์เก็ตติ้ง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน HR Community เพื่อสร้างองค์ความรู้และแบ่งปันความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล"

เพราะอย่างที่ทราบ การบริหารจัดการเงินเดือน, การบริหารฐานข้อมูลพนักงาน หรือการบริหารจัดการงานสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการจัดการงานประกันสังคมและภาษีล้วนเป็นเรื่องความลับของลูกค้าทั้งสิ้น

ที่ผ่านมาบริษัทต่าง ๆ ล้วนบริหารจัดการกันเอง ดังนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นว่า แล้วบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด สามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าอย่างไร ?

"ณัฐพล" จึงตอบว่า ปีนี้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลก

"อีกทั้งบริษัทเรายังเป็นผู้ให้บริการดำเนินงานแทนทางด้านเงินเดือนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่สำคัญบริษัทของเรามีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เราลงทุนในเรื่องไอทีโซลูชั่นหลายสิบล้านบาทเพื่อรองรับแผนฉุกเฉิน และเราก็มีออฟฟิศสำรองในการให้บริการข้อมูลลูกค้า"

นอกจากนั้น "เสาวรส" ยังกล่าวเสริมว่า ในเรื่องของการให้บริการลูกค้าเรากำหนดชัดเจนว่า ต่อลูกค้า 1 ราย เราใช้สตาฟ ดูแล 3 คน และเราเลือกสตาฟที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ

"ลูกค้าเราจะมีหลากหลายประเภท ทั้งสถาบันการเงินของไทย และต่างชาติ,โรงพยาบาล, สายการบิน, โรงแรม,เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, โรงงานขนาดใหญ่ที่มีพนักงานประมาณ 10,000 คนขึ้นไป หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่มีพนักงานเพียง 3 คน เราก็ดูแลให้"

"ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่า ในธุรกิจประเภทเดียวกันเราเป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ที่ให้บริการแบบนี้ และเราเชื่อมั่นว่า หากบริษัทต่างชาติจะเข้ามาในธุรกิจประเภทเดียวกันเขาไม่มีความรู้เรื่อง local เท่าเรามากนัก แต่เราก็ไม่ปิดกั้น หากจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องดี เพราะลูกค้าจะได้ประโยชน์"

"แต่อย่างที่บอก 5 ปีผ่านมาเรามี

พนักงานเพียง 50 คน แต่เราก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ทั้งในเรื่องของงานและการพัฒนาคน และเราก็เชื่อมั่นว่าในปี 2553 เราน่า จะขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30%"

ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะอย่างที่ทราบยังมีองค์กรต่าง ๆ อีกมากที่ยังบริหารจัดการเงินเดือน, การบริหารฐานข้อมูลพนักงาน, การบริหารจัดการงานสวัสดิการของพนักงาน

การจัดการประกันสังคมและภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการงานธุรการบุคคลอื่น ๆ ด้วยบุคลากรของ

ภายในองค์กรเอง ฉะนั้นตรงนี้จึงถือเป็นทางเลือกและช่องว่างทางการตลาดที่จะทำให้บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง

จำกัด เข้าไปหาลูกค้าได้อีกอย่างไม่ยากเย็น

เพราะอย่างที่ทราบ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่อยากเสียเวลาในการบริหารจัดการเรื่องอันยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นหากมีองค์กรหนึ่งองค์กรใดเข้ามาช่วยบริหารจัดการและช่วยรักษาความลับของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

โอกาสที่ธุรกิจนี้จะเติบโตเหมือนอย่างหลาย ๆ บริษัทในสหรัฐอเมริกา และยุโรปก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป ?


ที่มา: วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4165  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1550 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys