Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR คือความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน
ได้ฤกษ์เปิดพื้นที่ด้วยคอลัมภ์ที่ดูเชยๆ แต่เป็นความเชยที่คนทำงาน HR มักจะมองข้ามสิ่งดีๆ ที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่ทำให้ชีวิตการทำงาน HR มีความสุขแต่ มุ่งสู่ความฉาบฉวยที่จับต้องได้ คือ อำนาจและพระเดช ซึ่งเป็นความไม่จีรังของการทำงานอย่างมืออาชีพ

       ใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ตลอดชีวิตการทำงานของผู้เขียนซึ่งไม่เคยว่างเว้นจากการดูแลและบริหารจัดการคน มากกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์ทั้งบริษัทข้ามชาติและองค์กรไทยๆ ทั้งภาคการศึกษา,อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ยังไม่เคยเห็นองค์กรใดที่ยืนอยู่ และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ไม่อาทรและแบ่งปันให้กับคนในองค์กร ครอบครัว สังคมและชุมชน เพราะการ "ให้" คือการ "รับ" ยิ่งให้มากยิ่งรับมาก
       
       เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทิปโก้ฟู๊ดส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โดยฝ่าย HR ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบ่งปันสู่สังคมคือผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทภายใต้ ชื่อกิจกรรม "Show & Share @ TIPCO FORUM #1" ซึ่งถือเป็นงานใหญ่เพราะจัดที่หอประชุมใหญ่ขององค์กรด้วยความประทับใจ ซึ่งเบื้องหลังของงาน คือการตอบโจทย์ของผู้เขียนว่า "HR คือความเอื้อาทร และการแบ่งปัน"
       
       ถ้าถามว่าทำไม HR ต้องเป็นคนจัดงานนี้ ก็เพราะ HR มีภารกิจที่สำคัญยิ่งคือการสนับสนุนองค์กรให้เดินสู่เป้าหมายอันสง่างาม และผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนได้ก็คือคนในองค์กร ขณะที่ผู้จะเป็นแรงผลักดันที่ดี ก็คือคนนอกองค์กรอันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆมิติ
       
       แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าด้วยศักยภาพ และคนเพียงไม่กี่คนในฝ่าย HR จะสามารถเขยื้อนภูเขาคือภาระที่ใหญ่โตนี้ได้ เพียงแต่คนทำงาน HR ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเอื้ออาทร มีจิตวิทยา มีความเข้าใจ มีวิธีการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนทุกระดับ น่าจะเป็นผู้ประสาน ดึงพลังของคนในองค์กร ให้มาร่วมกันทำงานอย่างนี้ได้ดีที่สุด และ HR ก็รู้ว่าใครมีความสามารถเรื่องอะไร อยู่ตรงไหน จะดึงออกมาใช้ได้อย่างไร
       
       อีกทั้งHR เป็นผู้มีความละเอียดในกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน เป็นผู้วางแผนที่แยบยลสามารถพิชิตงาน และพิชิตคนได้ด้วยจิตที่มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยวแต่มีหลักการ และรู้จัก "ให้" เพื่อ "รับ" ซึ่งมากด้วยกลยุทธจึงเป็นความพร้อมอย่างไม่ต้องหลีกเหลี่ยง
       
       ด้วยปัจจัยดังกล่าวฝ่ายบุคคลของทิปโก้จึงประชุมร่วมกับหลายฝ่ายในลักษณะรวมทีมทำงานอย่างเอื้ออาทร เข้าใจในภาระกิจที่ทุกฝ่ายต้องทำหัวใจสำคัญคือ "ความต้องการ" และรู้สึกอยาก "แบ่งปัน" ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แต่ละฝ่ายเกี่ยวข้อง โดยทำตัวเหมือนแม่บ้านที่ต้องตระเตรียมทุกๆอย่าง แต่ประเด็นความสำเร็จคือ "หัวใจ" ที่ต้องใส่ลงไปในการทำงานทุกขั้นตอน จนทำให้สัมผัสได้ เป็นการ "ให้" จาก "ใจ" จริงๆ ไม่ใช่การสร้างภาพ
       
       ผู้คนมามากมายที่เข้าร่วมฟังการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้มีสุขภาพดีโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักคิดใหม่ๆ และการต้อนรับที่อบอุ่น เมื่อจบงานและจากกันไป คงไว้แต่ความทรงจำที่ดีๆ แต่ผู้จัดกิจกรรม คือ HR ยังคงมีภาระที่ต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด เพราะการ "ให้" ไม่มีคำว่า "พอเพียง" โดยเฉพาะถ้าการ "ให้" นั้นเกิดจาก "ใจ" ที่ "เอื้ออาทร" และ "แบ่งปัน" ยังมีวันพรุ่งนื้ที่ต้อง "ดีกว่า" "มากกว่า" ด้วยหลากหลายวิธีการ
       
       แต่สิ่งหนึ่งที่คนทำงาน HR ไม่ค่อยนึกถึง คือผลของ "ความเอื้ออาทร" และ "แบ่งปัน" เราได้มอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียนั้น สร้างความ "เชื่อมั่น" "ศรัทธา" "มั่นคง" ในจิตใจของคนในองค์กรต่อองค์กรของเขา อย่างคาดไม่ถึง เพราะสิ่งที่เขาสัมผัสได้ คือองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับการยอมรับในการแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อใช้หนี้แผ่นดิน ...
       
       พระพุทธทาสภิกขุ ได้เคยแสดงธรรมและปรากฏอยู่ในหนังสือ "ปฎิทินแห่งความสุข" ว่า "ความสุขจะไม่มีวันสมบูรณ์ ถ้าไม่แบ่งปันให้คนอื่น" และ "จิตที่คิดจะให้นั้น มันสูงกว่าจิตที่คิดจะเอา"
       
       ถ้าพวกเราอยากทำงานอย่างมีความสุข และเป็นHR ที่มีความเอื้ออาทร และการแบ่งปันได้จริงแล้วตัวอย่างของบริษัททิปโก้ฯ น่าจะจุดประกายให้ชาว HR ได้ทำสิ่งดีๆให้กับคนภายในและภายนอกองค์กรบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเราจะเรียกวิธีการดังกล่าวว่า CSR หรือไม่ก็ตาม


ที่มา : ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2552 14:26 น.


ผู้เข้าชม : 2123 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys