Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กลวิธีการบริหารงานบุคคล Modern Human Resource Management ในมุมมอง "ดร.เสรี วงษ์มณฑา"


ไม่นานผ่านมา บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2552 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ว่า "go Forward" ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญมาร่วมพูดคุยหลายท่านด้วยกัน

โดยภาคหนึ่งของงานสัมมนา ทางบริษัท เจอเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้เชิญ "ดร.เสรี วงษ์มณฑา" ที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานทรัพยากรบุคคล มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ "Modern Human Resource Management"

ซึ่งเบื้องต้น "ดร.เสรี" มองว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีส่วนสำคัญอย่างมาก ยกตัวอย่างจากตอนปี ค.ศ.2000 ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างใช้ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จากประเทศอินเดีย ในการแก้ปัญหา Y2k กับคอมพิวเตอร์

จนทำให้ทุกวันนี้ ทรัพยากรบุคคลทางด้านไอทีของประเทศอินเดีย ค่อนข้างเป็น กลุ่ม talent ที่มีความสามารถ จนส่งคนออกไปทำงานยังบริษัทคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก

ฉะนั้น ในมุมมองของ "ดร.เสรี" จึงมองว่า ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้โลกทุกวันนี้แบนราบเข้าหากัน

นอกจากนั้น "ดร.เสรี" ยังมองว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักในการบริหาร capital 4 อย่างด้วยกัน คือ

หนึ่ง Land Capital

สอง Factory Capital

สาม Financial Capital

สี่ Human Capital

ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ในการบริหารทุนนั้น จะต้องล้อเป็นภาพเดียวกัน จึงจะทำ ให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็ง เพราะงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นผู้คุ้มกฎแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว

แต่จะต้องเป็น Knowledge Maker ที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งในเรื่องของงานบุคคลทั้งระบบ และจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเป็นคู่คิดคู่คุยกับนักบริหารที่สำคัญจะต้องมีความเป็นมืออาชีพด้วย

เหตุเช่นนี้เอง จึงทำให้ "ดร.เสรี" มองว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จึงจะต้องเริ่มต้นจากการมองหาแหล่งงานที่มีคนคุณภาพเสียก่อน ไม่ใช่ประกาศรับสมัครงานไปเรื่อย แล้วมาลองผิดลองถูกเอาตอนสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์

"ผมมองว่า ฝ่าย HR สมัยนี้ จะต้องมองให้ออกว่า ตำแหน่งงานที่เราต้องการอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ประกาศรับสมัครงานสะเปะสะปะ แล้วเราก็จะได้คนสะเปะสะปะมา สมัครงานกับเรา ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ"

"เมื่อหาตำแหน่งงานถูกต้องแล้ว ที่นี้ เราจะต้องมีวิธีในการคัดเลือก หรือ คัดแยกคน เพื่อมาทำงานกับเรา ซี่งเมื่อก่อน เราอาจจะมองแค่ knowledge & skill แต่ปัจจุบัน เราจะต้องเพิ่มเรื่อง attitude เข้าไปด้วย เพราะ attitude สมัยนี้มีความสำคัญมาก ๆ"

"งานจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ประสบความสำเร็จ ทัศนคติของคนมีส่วนสำคัญอย่างมาก และคนนั้นจะมีการพัฒนาไปมาก หรือน้อย ก็อยู่ที่ทัศนคติเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ ฝ่าย HR จะต้องมีสายตาพิเศษ"

นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว "ดร.เสรี" ยังมองถึงภาพลักษณ์ของพนักงานด้วย เพราะภาพลักษณ์ของพนักงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรดูดี หรือดูไม่ดี

ที่สำคัญ ภาพลักษณ์ของพนักงาน เปรียบเสมือนเป็น Brand Ambassador ของบริษัทด้วย

"เมื่อก่อน คนไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ และใช้เงินไปกับการลงทุนสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรค่อนข้างมาก หรือบางบริษัท ถึงกับไปจ้างผู้มีชื่อเสียงมาเป็น Brand Ambassador ในงบประมาณค่อนข้างสูง แต่ผมมองว่า การสร้าง Brand Ambassador พนักงานในบริษัท ก็สามารถเป็นได้ โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย"

"ตรงนี้ ฝ่าย HR จะต้องเป็นผู้คัดเลือก คัดแยก ตั้งแต่เขามาสมัครงานกับบริษัท และต้องรู้ด้วยว่า บริษัทของเราประกอบธุรกิจอะไร ก็ควรจะรับพนักงานที่มีหน้าตา บุคลิกลักษณะให้สอดรับกับธุรกิจนั้น ๆ ไม่ใช่หน้าตาไม่สวยเลย แต่ต้องเป็นเซลส์ขายเครื่องสำอาง ซึ่งอย่างนี้ถือว่าผิด อย่างมาก"

นอกจากนั้น "ดร.เสรี" ยังมองว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ยิ่งเฉพาะกับวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผู้บริหารควรจะสร้างความเข้าใจให้พนักงานใหม่ทุกคนมีความภูมิใจในองค์กร

มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตัวเอง

ที่สำคัญ จะต้องรู้อนาคตด้วยว่า เมื่ออยู่กับองค์กรนี้แล้ว เส้นทางการเติบโตในวิชาชีพจะเป็นอย่างไร มีลำดับขั้นตอนในการโปรโมตคนอย่างไร และสุดท้ายจะไปเติบโตในตำแหน่งไหน

"ผมมองว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเด็กหนุ่ม-สาวสมัยใหม่ เขามอง เรื่องเงิน โอกาสในการแสดงฝีมือ และตำแหน่งงานในอนาคตเป็นหลัก พูดง่าย ๆ คือมองเป็นแพ็กเกจว่าจะมีผลตอบแทนอะไรให้เขาบ้าง และถ้าไม่เป็นไปดังที่เขาคิด เขาก็จะไม่อยู่กับเรา ฉะนั้น เราในฐานะ ผู้บริหารจึงต้องสื่อสารให้เขาทราบทั้งหมด"

"ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะต้องฝึกอบรม และพัฒนาเขาเป็นลำดับต่อไป ทั้งในเรื่องของความรู้, สินค้า, ทักษะ, ทัศนคติ และการใช้ชีวิตให้เป็น ซึ่งการใช้ชีวิตให้เป็นนั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก และฝ่าย HR จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย"

"เพราะเรื่องดังกล่าวจะมาเชื่อมโยงกับการสันทนาการ เพราะชีวิตการทำงานจำเป็นจะต้องรีแล็กซ์ เราในฐานะผู้บริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่จึงต้องพัฒนาเขาให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบากับชีวิตการทำงาน"

ส่วนที่เหลือ คงเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงนี้ นอกจากผู้บริหารเองจะต้องเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ หากฝ่าย HR ยังต้องมีส่วนช่วยผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย

ทั้งยังต้องมีส่วนช่วยสร้างสังคมของคนในองค์กรให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการทำงาน และการมีมนุษยสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก

เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานร่วมกัน


เหตุนี้เองจึงทำให้ "ดร.เสรี" มองว่า เรื่องของ Change Management เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่าย HR จำต้องมีความรู้ และมีความเข้าใจ

เนื่องจากโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ดังนั้น ทัศนคติ ความเชื่อของคนในองค์กรจึงมีความสำคัญ ฉะนั้น ในบทบาทต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่จึงจำต้องมีความทันสมัย และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของกฎ ระเบียบ ผลตอบแทน รวมไปถึงขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

ทั้งนี้ เพื่อสร้างให้เขาและเธอมีองค์ความรู้สมัยใหม่ มีความทันสมัย เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้น ไปเชื่อมโยงจนเกิดเป็น Knowledge Management เพื่อนำไปสอน, ฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีภูมิ

ทั้งยังจะต้องแบ่งปันองค์ความรู้แก่คนอื่น ๆ ด้วย จึงจะทำให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นแบบแผนต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไปในอนาคต

ซึ่งเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลย ?

 

ที่มา: วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4160  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1644 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys