Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Competency Plus (+)

ได้มีโอกาสดูเทปการแสดงคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย น่าจะเป็นชุดล่าสุดในคอนเซ็ปต์ "แฟนซี แฟนซ่า" ต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆ เหมือนการแสดงทุกครั้งที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลง รวมถึงผู้เขียนด้วย ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ
       
       ขณะที่นั่งดูเทปการแสดง ความคิดหนึ่งก็แว๊บเข้ามาว่า พี่เบิร์ดมี competency (สมรรถนะหรือขีดความสามารถ) อะไรหนอ จึงได้สะกดแฟนเพลงเต็มอิมเพ็คอารีนา เมืองทองธานี ได้ถึงขนาดนี้ ทำให้แฟนเพลงมีความสุข และสนุกกับการร้องเพลงคลอไปด้วย
       
       ดูไป คิดไป ก็บอกกับตัวเองว่า พี่เบิร์ดในฐานะนักร้องที่เป็นมากกว่านักร้อง น่าจะมี competency พื้นฐานของนักร้อง คือ ความรู้เรื่องตัวโน้ต และจังหวะดนตรี เครื่องดนตรี มีทักษะการร้องเพลง การออกเสียงอักขระภาษาไทยที่ชัดเจน การถ่ายทอดความรู้สึก และcompetency ที่สร้างความแตกต่างจากคนอื่นได้แก่ การเข้าถึงจิตใจของแฟนเพลง (Customer Centric)ทุกเพศทุกวัย มีนวัตกรรม (Innovation) รังสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความมุ่งมั่นทำให้เกิดผลสำเร็จ (Result Oriented) ที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ต้องเป็นผลสำเร็จที่ดีเลิศ ทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทั้งนักดนตรี Dancers ผู้กำกับการแสดง ทีมงานทั้งหมดทำงานประสานกันเป็นทีม
       
       นอกจากนี้ยังต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งเสริมให้นักร้องคนนี้เป็นคนพิเศษซึ่งได้แก่ ความหลงใหลและมีใจรักในสิ่งที่ทำ (Passion) การฝึกซ้อม (Practice) อย่างสม่ำเสมอ การเปิดใจรับฟังความเห็นของคนรอบข้าง (Open Heart and Mind)
       
       สิ่งที่ได้กล่าวมาคงไม่ต่างไปจาก competency ที่พนักงานในองค์กรพึงจะมี ทุกวันนี้แทบจะทุกองค์กรให้ความสนใจ และพัฒนา competency ให้มีขึ้นในองค์กร พูดได้ว่า competency เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
       
       บ่อยครั้งที่มีคนถามผู้เขียนว่าควรมี competency กี่ประเภท ควรมี competency จำนวนเท่าใด จะอิงทฤษฎี competency ใดดี คำตอบก็คือว่า ทฤษฎีนั้นถูกกำหนดขึ้นมาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทฤษฎีส่วนใหญ่เกิดจากการทดลองหรือมีปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วจึงเกิดผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะมีคนยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับก็ได้ เพราะคนเรามีมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราควรศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร หรือหน่วยงานของเราเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
       
       ส่วนประเด็นที่ว่าควรมี competency กี่ประเภท หรือ competency model ควรเป็นอย่างไรนั้น ก็สุดแล้วแต่ความต้องการของแต่ละองค์กรอีกนั่นแหละ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ก็มี Core Competency (สมรรถนะหลัก) Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะสายงาน) และ Leadership Competency (สมรรถนะของผู้นำ) สำหรับจำนวน competency ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร พูดตรงๆ ก็คือ พื้นฐานความรู้ความสามารถของคนในองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องพัฒนาคนในเรื่องใดบ้าง ควบคู่กับการพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละองค์กรก็จะพัฒนา competency ที่เป็นทั้ง competency พื้นฐาน (Basic Competency) และ Competency ที่สร้างความแตกต่าง (Differentiating Competency) ที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
       
       แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าพนักงานจะเก่งขึ้นตามการพัฒนา competencyนั้นๆทุกคน โดยส่วนตัวของผู้เขียนมีความเห็นว่า ความสำเร็จของการนำ competency มาใช้ในการพัฒนาพนักงาน ต้องมีกิจกรรมหรือพฤติกรรมอื่นๆมาช่วยขับเคลื่อน ซึ่งขอเรียก พฤติกรรมเหล่านี้ว่า Competency Plus (+) อันได้แก่
       1) ทำให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและยอมรับ เห็นความสำคัญของการที่จะต้องลงมือพัฒนาตัวเอง และหัวหน้าต้องสามารถประเมิน competency ของลูกน้องตามความเป็นจริงเพื่อให้ลูกน้องได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของเขาอย่างแท้จริง ปัญหาก็คือ หัวหน้าส่วนใหญ่ ประเมิน competency ของลูกน้องสูงกว่าความเป็นจริง เพราะรักลูกน้อง หรือกลัวลูกน้องไม่รักหรือเกรงว่าลูกน้องจะได้รับการปรับเงินเดือนน้อย
       
       2) ส่งเสริมให้พนักงานเปิดใจเรื่องจุดแข็งและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้วช่วยกันพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น
       
       3) ใช้ระบบการโค้ชและการให้ feedback อย่างตรงไปตรง
       
       4) ลดอคติ (Bias) ไม่ยึดถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เปิดใจรับความห็นของคนอื่น
       
       5) มีความสม่ำเสมอ และทำอย่างต่อเนื่อง
       
       6) เรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จ และความล้มเหลว
       
       7) ปรับระบบและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างและนโยบายของหน่วยงาน/องค์กร
       
       และ 8) ผู้นำขององค์กรต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน
       Competency Plus (+) จะเป็นเครื่องมือที่สร้างคุณค่าให้กับคนและองค์กรไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ


ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 2552 13:57 น.


ผู้เข้าชม : 1239 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys