Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1312 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 63 | 64 | 65 | [66]

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ

จัดโดย :
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 เมษายน 2552
อบรมผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

จัดโดย :
วันที่ 18 เมษายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2552
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ฟรี!!

จัดโดย :
18 เม.ย.2552 - 5 ก.ค.2552
“การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า (รุ่นที่ 3)”

จัดโดย :
วันที่ 23 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2552
อบรม การสร้างE-bookรุ่นที่2 ฟรี!

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
"Building Simulate Visualization with AutoCAD Revit Architecture & 3DS Max Design"

จัดโดย :
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552
สัมมนา iDea Business Add-on ครั้งที่ 14

จัดโดย :
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552
“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่น 2 และ รุ่น 3”

จัดโดย :
รุ่นที่ 2 อบรม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2552
หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี

จัดโดย :
วันที่ 4 เมษายน 2552
สัมมนาภาษีอากร

จัดโดย :
พฤหัสที่ 5 มีนาคม 2552
การประเมินคุณภาพ และ ตีราคาพลอย

จัดโดย :
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล

จัดโดย :
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys