Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1328 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 58 | 59 | 60 | [61] | 62 | 63 | 64 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
สัมมนาฟรี !!! เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นที่ 3/2553 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

จัดโดย :
เริ่มอบรมวันเสาร์ที่19 มิถุนายน.-วันเสาร์ที่ 21สิงหาคม 2553 (18วัน) อบรมเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer - ด้าน Web Accessibility ฟรี!!!

จัดโดย :
8 วัน (วัน จ.-ศ. ที่ 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.)
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 24-25, 29-30 มิถุนายน 2553
อบรมฟรี!!! “เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่”

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553
อบรมฟรี!!! “การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553
สัมมนาฟรี!!! “SME กับการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 - วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ(การเชื่อมอลูมิเนียม)

จัดโดย :
วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2553
การลงรายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย

จัดโดย :
วันที่ 26-30 เมษายน 2553
อบรมฟรี “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต”

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
สัมมนาฟรี “แนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2552”

จัดโดย :
ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553
สัมมนาฟรี!! 15 วัน 15 ความรู้ ภาษา เครื่องมือ ธุรกิจในและนอกประเทศ

จัดโดย : benzio
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
อบรมฟรี 1-2-3 CRM: 3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของระบบงาน CRM วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2553
อบรมฟรี”เทคนิคการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)”

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553
หลักสูตรฝึกอบรม เรียนฟรี: Positive Thinking & Work Life Balance

จัดโดย :
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553
โอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารสู่กลุ่มห้างค้าปลีก

จัดโดย :
25 พฤษภาคม 2553
สัมมนาฟรี!!!“เจรจาธุรกิจกับคณะนักธุรกิจจากเสฉวน ประเทศจีน”

จัดโดย :
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553
สัมมนาฟรี! เรื่องTechnical and Functional Textiles

จัดโดย :
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553
อบรมฟรี! การใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ( Windows Mobile Phone)

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 2553
สัมมนาฟรี!!!“กลยุทธ์เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดการค้าที่สำคัญ”

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys