Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1324 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 55 | 56 | 57 | [58] | 59 | 60 | 61 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

จัดโดย :
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 – วันที่ 21 เมษายน 2554
หลักสูตร "ครูยุคใหม่กับการใช้คอมพิวเตอร์"

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554
โครงการส่งเสริมจริยธรรม-คุณธรรมของประชาคมมหานคร

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการจากกระทรวงพาณิชย์ กิจกรรม e-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค :หลักสูตรฝึกอบรมการตลาดแบบออนไลน

จัดโดย :
- รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 มกราคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มกราคม 2554 จังหวัดลำป
กระทรวงพลังงาน จัด “World Energy Congress Asia Regional Conference”

จัดโดย :
24 – 26 มีนาคม 2554
Grand Opening Blue Ocean Strategy

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2553
อบรมฟรี ปั้นเถ้าแก่ใหม่ - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 2554 จุฬาฯ

จัดโดย :
ธุรกิจไทยก้าวไกลระดับโลกด้วยพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ E-Marketing SEO Search engine ที่จังหวัดลำปาง

จัดโดย :
17 ธันวาคม
ธุรกิจไทยก้าวไกลระดับโลกด้วยพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ E-Marketing SEO Search engine ที่จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย :
13 ธันวาคม
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดโดย :
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553
สัมนา "จับตาปี2011 Sectorไหนรุ่ง กลุ่มไหนร่วง"

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553
“เจาะลึกภัยพิบัติ...พลิกวิกฤติให้เป็นทางรอด”

จัดโดย :
อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553
Free ISO Seminar ทั้งปี

จัดโดย :
อบรมฟรี / เรียนฟรี การจัดทำเว็บไซต์

จัดโดย :
รุ่นที่ 37 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดเส้นทางสู่ความฝัน Recipe To Dream “What ingredients are needed to

จัดโดย :
วันที่ 18-19 ธันวคม 2553
โครงการประชุมวิชาการ “ครูยุคใหม่ก้าวไปกับนวัตกรรมการศึกษา”

จัดโดย :
9 - 10 ธันวาคม 2553
ฟรี สัมมนา Twoplus BIM- Based On Autodesk's Solution

จัดโดย :
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
สัมมนา “Advantech Solution Day 2010” ,“Bring The Intelligent planet to your World”

จัดโดย :
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
New Business Model และกลยุทธทางการตลาดที่น่าสนใจในทศวรรษนี้

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 - วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys