Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1328 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 54 | 55 | 56 | [57] | 58 | 59 | 60 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
เคล็ดลับจัดบ้านให้รุ่งเรือง ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ตามดวงบุคคล

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)

จัดโดย :
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554
การอบรมการการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) สำหรับ SMEs ผู้ผลิต

จัดโดย :
วันที่ 28-30 มีนาคม และ 20-22 เมษายน 54
ฟรี!!!โครงการเสริมสร้างผุ้ประกอบการใหม่ (ชลบุรี) ครั้งที่ 2/2554 หลักสูตร+ศึกษาดูงานในประเทศ

จัดโดย :
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554
สัมมนาแนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554
การควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554,
โครงการส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะบุคลากรท่องเที่ยวของโรงแรมสู่ระดับสากล

จัดโดย :
-
ฟรีสัมมนาในหัวข้อ The Idea Marathon

จัดโดย :
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554
สัมมนา

จัดโดย :
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
สัมมนาฟรี การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Technology Center)

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554
สัมมนาเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อนกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จัดโดย :
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554
สถาบันพัฒนาSME รับสมัครSMEs เข้าอบรมห้วข้อ“คิด-สร้างสรรค์-ทะยานสู่การเติบโต”

จัดโดย :
11 มีนาคม 2554
สถาบันพัฒนา SMEs รับสมัคร SMEs ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ปีที่ 2

จัดโดย :
1 มีนาคม 2554- 17 มีนาคม 2554
“การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” เพิ่มศักยภาพด้านความคิด…พิชิตตลาด

จัดโดย :
วันที่ 15 มีนาคม 2554
“Thailand Green Textile Network”

จัดโดย :
วันที่ 10 มีนาคม 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554
Amazing Kaspersky Seminar 2011-สัมมนาซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2554
Software Park Thailand :: เชิญอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านไอที สำหรับ SMEs ผู้ผลิต (ฟรี!!! ตลอดงาน)

จัดโดย :
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ

จัดโดย :
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys