Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1324 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 53 | 54 | 55 | [56] | 57 | 58 | 59 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
Mini Turn Passion To Wealth (Additional)

จัดโดย :
23 สิงหาคม 2554, 13 กันยายน 2554 และ 4 ตุลาคม 2554
หัวข้อ การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) ให้เกิดประสิทธิภาพ

จัดโดย :
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554
Mini Turn Passion To Wealth

จัดโดย :
วันอังคารที 1 พฤศจิกายน 2554
ครบเครื่องเรื่องลงทุนฉบับผู้ลงทุนมือใหม่

จัดโดย :
1 ตุลาคม 2554
ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จัดโดย :
“เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย” ในโรงงานอุตสาหกรรม

จัดโดย :
7-9, 14-16, 28-30 มิย, 5-7 กค
Enhancing the Network Security with New Technology

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
อบรม ฟรี! ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป

จัดโดย :
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ถึงวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554
ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว “Thailand Healthcare Cluster”

จัดโดย :
ฟรี** โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ปี 2554

จัดโดย :
21-22,28-29 พ.ค. 4-5 มิ.ย. 2554
สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

จัดโดย :
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
อบรมฟรี Leverage CRM with CRM System ยกระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยระบบงาน CRM

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
โครงการเส้นทางสู่ความฝัน (Recipe To Dream) ฟรี รุ่นที่ 5

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554
การใช้ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

จัดโดย :
อังคารที่ 26 เมษายน 2554
การใช้โปรแกรม SPICE เพื่อการวิเคราะห์และจำลองวงจรไฟฟ้า

จัดโดย :
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

จัดโดย :
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554
เคล็ดลับจัดบ้านให้รุ่งเรือง ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ตามดวงบุคคล

จัดโดย :
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology : Creating Happy Organization)

จัดโดย :
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554
การอบรมการการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) สำหรับ SMEs ผู้ผลิต

จัดโดย :
วันที่ 28-30 มีนาคม และ 20-22 เมษายน 54
ฟรี!!!โครงการเสริมสร้างผุ้ประกอบการใหม่ (ชลบุรี) ครั้งที่ 2/2554 หลักสูตร+ศึกษาดูงานในประเทศ

จัดโดย :
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys