Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 1324 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 42 | 43 | 44 | [45] | 46 | 47 | 48 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
QlikView Self-Service Business Intelligence Workshop

จัดโดย : KMS
Friday 13 September 2013
งานสัมมนาวิชาการฟรี ภายใต้หัวข้อ "อ่อนวัย ใหม่ประสบการณ์ สร้างหนทางสู่ธุรกิจ...เงินล้าน"

จัดโดย : นิสิตปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ(ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 22
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
KMS จัดสัมนา QlikView Self-Service Business Intelligence Workshop (13 ก.ย. 2556)

จัดโดย : Knowledge Management Systems (KMS)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
หลักสูตร การพัฒนาคนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร

จัดโดย : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
เรียนเชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาสินค้าเครื่องหนัง 22-26 สิงหาคม 2556 ฟรี!!

จัดโดย : สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม
มาเติมเต็มกับภาษาด้วย Phonics

จัดโดย : พงศปณต พรมมา
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556
โครงการปัญญาพารวย

จัดโดย : พัชนิษฐ์ จงรักษ์เดชสกุล
Banking เส้นทางการเงินสู่ AEC

จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
อบรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นฟรี!!!!!!!

จัดโดย : พงส์ปภาพ
สัมมนาครั้งที่ 5 หัวข้อ Banking เส้นทางการเงินสู่ AEC

จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556
Singha Biz Course Entrepreneur ปีที่ 4 รุ่นที่ 16

จัดโดย : บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
Sustainability Marketing toward AEC: เจาะลึกอุตสาหกรรม IT

จัดโดย : Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
QlikView Self-Service Business Intelligence Workshop (18 ก.ค. 2556)

จัดโดย : Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
ฟรี!! ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน

จัดโดย : สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร

จัดโดย :
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
สัมมนาฟรี ความรู้เบื้องต้นในการค้าขายระหว่าง ปท.

จัดโดย : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2556
สัมมนาครั้งที่ 4 หัวข้อ ไร้พรมแดนไร้รอยต่อ ด้วย IT

จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
ฝ่าวิกฤตแรงงาน พัฒนาเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโดย : ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา กับ การเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแนวใหม่จากซีเอ็ด

จัดโดย : SE-ED Learning Center
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556
ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ + หลักการสร้างกระบวนการในการตัดสินใจ (2 in 1)

จัดโดย : turnPRO English
พฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย 2556
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys