Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Free Training Zone
 
 
 
มีทั้งหมด 618 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 10 | 11 | 12 | [13] | 14 | 15 | 16 | Next> | Last>>

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
Improve your Business Performance with QlikView Business Discovery Workshop

จัดโดย : Knowledge Management Systems
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
“Rising to the Challenge: How Leaders Innovate and Transform Business Models”

จัดโดย : Mahidol University International College
Feb 16, 2013
Global MIndset กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จัดโดย : โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( MIOP ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
ฟรี สัมมนาออนไลน์ K SME Webinar หัวข้อ “ฟันธงอุตสาหกรรมไหนเด่นหรือดับ พร้อมกลยุทธ์ตั้งรับปี 2556”

จัดโดย : ธนาคารกสิกรไทย
วิธีปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุน เนื่องจาก วิกฤติการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

จัดโดย : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
รายการอาหารสมองครั้งที่ 53 และ 54

จัดโดย : สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
มนุษย์เงินน้อย เก็บร้อยไปสู่ล้าน

จัดโดย : โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตรุ่นที่ 21
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556
การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Management)

จัดโดย : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
"CP ALL SMEs Forum 2013"

จัดโดย : ศูนย์บริหารเครือข่าย SMEs สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
“ความเชื่อ ความจริง โอกาสและความท้าทายของผู้ส่งออกไทยในการเข้าสู่ AEC”

จัดโดย : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556
Improve Your Business Performance with QlikView Business Discovery

จัดโดย : Knowledge Management Systems
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
“SMEs Roadmap : ผ่าเส้นทางเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสหรือความเสี่ยงซัพพลายเชนไทย?”

จัดโดย : จัดสัมมนา โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทย
ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่-2 กุมภาพันธ์ 2556
Factories of the Future For Thailand

จัดโดย : สภาอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท Precise International Corporation
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 - วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
Factories of the Future For Thailand

จัดโดย : สภาอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท Precise International Corporation
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2555 - วันพุธที่ 16 มกราคม 2555
compare with

จัดโดย : ลาภิศรา
สูตร(ไม่)ลับ ฉบับใหม่ การตลาดมัดใจสาวออฟฟิศ

จัดโดย : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 มกราคม 2556
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2556 New Enterpreneurs Creation 2013

จัดโดย : บริษัท อิงคะ จำกัด
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
VHC Advance ให้อบรมฟรี OrangeHRM Open Source version ล่าสุด

จัดโดย : vhc advance
12/12/12
กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ SME เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดโดย : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
“รู้ทันกราฟ รู้ทันทอง” ฟรี

จัดโดย : บ้านช่างทอง